Ratujemy Uczymy Ratować (RUR)

Liczba odwiedzających: 900

Pod takim hasłem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, których celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wzięli w nich udział również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Józefowie: Aneta Pątek i Agnieszka Powała.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Wołominie, gdzie odbywało się sześciogodzinne szkolenie, zebrało się 30 nauczycieli z 15 szkół podstawowych. Wykłady, pokazy i ćwiczenia praktyczne prowadziła sześcioosobowa grupa wolontariuszy Pokojowego Patrolu, której przewodził Maksym Wojcieszek.

Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewniła także podstawowe ilości pomocy naukowych o wartości 4000 zł. Otrzymaliśmy podręczniki dla nauczyciela, książeczki dla dzieci "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy", tekturowe telefony, 4 fantomy MiniAnia i 1 Ania, instruktażowy film DVD, film animowany DVD, prezentacje multimedialne.

W naszej szkole już rozpoczęliśmy zajęcia z uczniami klas I – III oraz IV-VI. Uczymy dzieci najprostszych zasad: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Forma zabawowa w klasach młodszych oraz otrzymane pomoce, pozwalają nam ciekawie i skutecznie przekazywać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

rur.jpg (22 KB)ćwiczenia praktyczne