Pracownicy Szkoły

Liczba odwiedzających: 159

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Powała

 

Wicedyrektor Szkoły
mgr Paulina Majewska

Wicedyrektor Szkoły
mgr Ewa Getka

 

Kierowonik świetlicy
mgr Mariola Pietrucha

Kierownik administracyjno-gospodarczy
mgr Ewa Sucharska

Sekretarz Szkoły 
mgr Małgorzata Kowalska

 

SPECJALIŚCI: 

Pedagog Szkolny - mgr Aneta Kwiatkowska

Psycholog Szkolny - mgr Joanna Boruta

Logopeda Szkolny - mgr Monika Modelewska-Maślanka

Terapeuta SI - mgr Paulina Nec, Magdalena Olechowska

Terapeuta pedagogiczny- mgr Andrzej Biernacki, mgr Agnieszka Pytlakowska

Pielęgniarka Szkolna - Waleria Martyniak

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Wychowawca 0A - mgr Marta Powała

Wychowawca 0B - mgr Paulina Zych

 

I POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IA - mgr Marta Jastrzębska-Przastek

Wychowawca IB - mgr Radosława Skowrońska

Wychowawca IC - mgr Wioletta Kunkel

Wychowawca IIA - mgr Aleksandra Giemza

Wychowawca IIB - mgr Renata Kuś

Wychowawca IIC - mgr Magdalena Jedlińska

Wychowawca IIIA - mgr Izabela Szeląg

Wychowawca IIIB - mgr Iwona Sienkiewicz

 

II POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IVA - lic.  Joanna Warpas

Wychowawca IVB - mgr Magdalena Suchoparska

Wychowawca VA - mgr Marcin Podwysocki

Wychowawca VB - mgr Małgorzata Staniszewska

Wychowawca VC - mgr Paulina Siedlecka

Wychowawca VIA - mgr Paulina Wilgos

Wychowawca VIB - mgr Edyta Grabowska

Wychowawca VIIA - mgr Łukasz Trzebuchowski

Wychowawca VIIB - mgr Katarzyna Magdalena Zielińska

Wychowawca VIIC - mgr Beata Grabowska

Wychowawca VIIIA - mgr Beata Brejnakowska

Wychowawca VIIIB - mgr Ewa Zienkiewcz

 

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

Język polski - mgr Katarzyna Zielińska, mgr Ewa Zienkiewcz, lic. Joanna Warpas

Matematyka - mgr Anna Bojarska, mgr Ewa Getka, mgr Beata Grabowska

Historia -  mgr Paulina Nowaczyk-Pisarska, mgr Małgorzata Staniszewska

Wiedza o społeczeństwie - mgr Małgorzata Staniszewska

Język angielski - mgr Beata Jakubik-Pietrucha, mgr Katarzyna Zielińska,  mgr Paulina Siedlecka, mgr Martyna Romanowska, mgr Iryna Sulik

Język hiszpański - mgr Paulina Siedlecka

Przyroda - mgr  Joanna Jarosz

Biologia - mgr Joanna Jarosz

Fizyka -  mgr Karol Kawka

Chemia - mgr Aneta Marciniak

Geografia - mgr Emilia Rudnik

Muzyka - mgr Małgorzata Traczyk

Technika - mgr Aneta Marciniak

Plastyka - mgr Paulina Nowaczyk-Pisarska

Informatyka - mgr Anna Kostro-Olechowska, mgr Radosław Skrzynecki

Wychowanie fizyczne - mgr Marcin Podwysocki, mgr Marcin Kania, mgr Magdalena Wasik, mgr Łukasz Trzebuchowski, mgr Beata Brejnakowska, lic. Krzysztof Pietrucha, mgr Radosław Skrzynecki

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Emilia Semkiw

Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Wojciech Błaszczuk

Religia - mgr Łukasz Wiechowski, mgr Emilia Semkiw, mgr ks. Robert Szczuraszek

Etyka - mgr Barbara Krawczak, mgr Aleksandra Giemza

Doradztwo zawodowe - mgr Andrzej Biernacki

 

NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY

mgr Anna Romańczuk, mgr Agata Piotrowska, mgr Izabela Aniołkowska, mgr Paulia Nec, mgr Magdalena Olechowska, mgr Edyta Grabowska

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Paulina Majewska, mgr Paulina Wilgos, mgr Mariola Pietrucha, mgr Magdalena Suchoparska, mgr Anna Maculewicz,  mgr Małgorzata Traczyk, mgr Justyna Merchel, mgr Aneta Marciniak, mgr Marta Banaszek, mgr Agata Siedlecka,  mgr Magdalena Jedlińska,  mgr Wioletta Kunkiel, mgr Paulina Zych

 

BIBLIOTEKARKI

mgr Barbara Krawczak, mgr Anna Kostro-Olechowska

 

PRACOWNICY OBSŁUGOWI

Elżbieta Kostro-Olechowska,  Katarzyna Arciszuk, Agnieszka Szabelewska, Agnieszka Murawska, Henryka Bałdowska, Piotr Kowalski, Marian Giziński, Ewa Zwolińska, Iwona Kowalska