Oddział przedszkolny

Liczba odwiedzających: 4749

Wypełnione formularze należy  składać  w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzynki podawczej (z napisem SEKRETARIAT) na wejściu głównym do szkoły. W razie wątpliwości proszę konsultować się z sekretariatem  szkoły pod nr tel. 22 772 30 69.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące miejscowości: Józefów, Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi.

HARMONOGRAM

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego SP

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Potwierdzenie woli zapisu

Oświadczenie o zatrudnieniu

Deklaracja o kontynuacji przedszkola 2024-2025