Klasa I

Liczba odwiedzających: 3916

Wypełnione formularze należy  składać  w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzynki podawczej (z napisem SEKRETARIAT) na wejściu głównym do szkoły. W razie wątpliwości proszę konsultować się z sekretariatem  szkoły pod nr tel. 22 772 30 69.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące miejscowości: Józefów, Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi.

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do zerówki

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyjęcie do klasy I SP

Zgłoszenie - I kl. SP

Potwierdzenie woli zapisu