Luty

Liczba odwiedzających: 42

              Miesiąc luty w naszej świetlicy szkolnej był bardzo krótki i szybko nam upłynął. Dzieci wróciły do szkoły po dwutygodniowej przerwie zimowej pełni wrażeń i opowieści. Na początku miesiąca świetliczaków odwiedził 12 letni chłopiec Oskar, na którego zbierane były pieniążki na kiermaszu bożonarodzeniowym. Ogromna radość chłopca ze spotkania była niesamowita. Niesienie pomocy w naszym życiu jest bardzo ważne i nasi uczniowie doskonale o tym wiedzą 

W Lutym rozpoczęliśmy również cykl spotkań z ciekawymi ludźmi „Pasjonujące zawody, moje hobby”. Dzieci poznały pracę fotografa, miłośniczkę podróżowania oraz pasjonatkę puzzli. Odbyło się również spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to sekcja poszukiwawczo-ratownicza prowadząca specjalistyczne działania polegające na odnajdywaniu osób zaginionych, zawsze pozostająca w gotowości do niesienia pomocy potrzebującym. Są to osoby realizujące swoje pasje. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak, na co dzień wygląda służba ratowników i ich psów. Największą atrakcją okazał się pies Leon, który bardzo lubi przebywać wśród dzieci. Jest łagodnym i przyjaznym czworonogiem, który podbił serca naszych uczniów. Wszystkie spotkania były bardzo ciekawe i interesujące. 

            Tematykę zajęć świetlicowych narzuciła nam w dużej mierze pora roku - zima, ale także dzień Św. Walentego. Zabawy i radości było wiele, balony z helem, walentynkowa poczta oraz wspólne zabawy przy muzyce. Inspirując się otaczającym krajobrazem, powstało wiele pięknych, zimowych prac plastyczno-technicznych. 

Dzieci uczęszczające na świetlice brały udział w porannych zajęciach czytelniczych, zabawach ruchowo-muzycznych, pogadankach o różnej tematyce np. szeroko pojęte zasady bezpieczeństwa, dbanie o zabawki, książki, savoir-vivre w szkole, omawiano również emocje oraz wprowadzone standardy ochrony małoletnich.

            Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane przez wychowawców świetlicy kółka zainteresowań, których tematyka, jak co roku jest bardzo szeroka i interesująca, pozwalająca na to, aby każdy świetliczak mógł odszukać i rozwijać swój talent. Odbywały się również cotygodniowe zajęcia z układania puzzli, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych najmłodszych uczniów. Proponowane kółka zainteresowań mają na celu rozwijanie u uczniów zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, kreatywności, inwencji twórczej i zdolności manualnych.

W świetlicy szkolnej nie zabrakło również czasu na to, aby uczniowie często spędzali czas na świeżym powietrzu. Na placu zabaw przy zabawach ruchowych integrowali się poprzez udział w konkursach sprawnościowych, grze w piłkę, bawili się również w wymyślone przez siebie oraz wychowawców gry i zabawy.

Pomiędzy powyższymi przedsięwzięcia, oraz spotkaniami z zaproszonymi gośćmi w świetlicy jest też czas na zabawę indywidualną i grupową, co ma za zadanie pozytywnie wpływać na integrację uczniów z różnych klas.

 

Luty 2024 w świetlicy szkolnej
Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 1, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 2, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 3, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 4, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 5, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 6, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 7, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 8, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 9, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 10, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 11, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 12, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 13, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 14, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 15, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 16, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 17, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 18, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 19, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 20, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 21, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 22, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 23, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 24, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 25, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 26, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 27, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 28, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 29, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 30, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 31, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 32, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 33, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 34, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 35, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 36, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 37, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 38, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 39, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 40, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 41, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 42, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 43, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 44, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 45, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 46, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 47, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 48, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 49, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 50, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 51, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 52, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 53, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 54, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 55, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 56, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 57, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 58, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 59, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 60, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 61, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 62, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 63, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 64, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 65, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 66, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 67, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 68, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 69, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 70, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 71, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 72, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 73, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 74, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 75, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 76, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 77, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 78, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 79, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 80, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 81, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 82, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 83, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 84, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 85, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 86, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 87, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 88, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 89, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 90, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 91, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 92, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 93, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 94, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 95, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 96, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 97, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 98, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 99, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 100, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 101, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 102, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 103, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 104, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 105, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 106, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 107, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 108, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 109, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 110, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 111, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 112, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 113, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 114, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 115, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 116, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 117, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 118, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 119, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 120, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 121, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 122, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 123, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 124, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 125, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 126, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 127, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 128, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 129, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 130, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 131, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 132, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 133, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 134, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 135, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 136, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 137, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 138, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 139, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 140, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 141, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 142, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 143, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 144, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 145, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 146, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 147, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 148, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 149, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 150, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 151, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 152, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 153, Luty 2024 w świetlicy szkolnej, foto nr 154,