JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY?

Liczba odwiedzających: 22

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY?
 seplenienie międzyzębowe –język wsuwa się między zęby;
 boczne -strumień powietrza uchodzi bokiem, język ułożony jest niesymetrycznie;
 reranie - nieprawidłowa artykulacja głoski r (zastępowanie przez l lub j, wymowa gardłowa, wargowa, tylnojęzykowa)
 kappacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski k (zastępowanie przez t)
 lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski l (zastępowanie przez j)
 w, z, ż, ź ,b, d, g –mowa bezdźwięczna (zastępowanie tych głosek ich bezdźwięcznymi odpowiednikami : f, s, sz, ś, p, t, k)

WADY WYMOWY A TRUDNOŚCI W NAUCE
Wady wymowy mają bardzo duży wpływ na rozwój umiejętności czytania i pisania.
UWAGA !
CZĘSTO DZIECI Z WADAMI WYMOWY POPEŁNIAJĄ TE SAME BŁĘDY W CZYTANIU I W PISANIU, KTÓRE WYKAZUJĄ W MOWIE SPONTANICZNEJ.
IM SZYBCIEJ DZIECKO PRZEZWYCIĘŻY NIEPRAWIDŁOWĄ WYMOWĘ, BĘDZIE MIAŁO WIĘKSZE SZANSE NA SUKCES W NAUCE.