KIM JEST LOGOPEDA?

Liczba odwiedzających: 24

LOGOPEDA SZKOLNY
- wstępnie ocenia mowę dzieci z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
- diagnozuje poszczególne przypadki
- organizuje pomoc logopedyczną
- udziela wskazówek do pracy nad prawidłową mową zainteresowanym rodzicom
- prowadzi terapię indywidualną i grupową

Terapia prawidłowej wymowy poprzedzona jest ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy ( wargi, język, podniebienie) oraz ćwiczeniami oddechowymi i słuchowymi.
Logopeda wywołuje prawidłowo brzmiące głoski, które powinny być utrwalane w domu z dorosłym, według wskazówek z zajęć. Takie ćwiczenia należy wykonywać codziennie, wielokrotnie wracając do poprzednio zrealizowanego materiału. Zwłaszcza na początku terapii warto ćwiczyć przed lustrem , by kontrolować poprawne ustawienie języka, zębów i warg.
Dzieci zakwalifikowane na terapię logopedyczną uczestniczą w zajęciach grupowych (do 4 dzieci) ,a w szczególnych przypadkach indywidualnych. Częstotliwość spotkań ustala logopeda, w zależności od potrzeb.
UWAGA !
SKUTECZNOŚĆ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD KONTYNUOWANIA ĆWICZEŃ W DOMU