Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Data: 07.05.2023 r., godz. 10.17    161
Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy znajduje się przy wejściach do budynku szkoły. Można go również pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki świetlica szkolna - dokumenty świetlicy.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w skrzynkach znajdujących się przy wejściach do budynku szkoły.

 

Rekrutacja trwać będzie od 08.05 do 09.06.2023r.

 

Lista osób przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie zamieszczona na tablicach informacyjnych w dniu 14.06.2023r.

 

Kierownik świetlicy

Mariola Pietrucha