Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zatrudni pracownika gospodarczego na ½ etatu   od 1 kwietnia 2023 r.

Data: 28.02.2023 r., godz. 13.30    Liczba odwiedzających: 1114

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zatrudni pracownika gospodarczego na ½ etatu   od 1 kwietnia 2023 r. Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie zawodowe lub podstawowe .

Do zadań na tym stanowisku należy :                                                                                                                                                                                                               - utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynku ,                                                                

- w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także

   posypywanie ich solą i piaskiem,                                                                                            

 - utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania

   porządku,                                                                                                                                  

- pielęgnowanie zieleni, m.in:

    • posługiwanie się sprzętem mechanicznym przeznaczonym do pielęgnacji zieleni oraz

      narzędziami ręcznymi,

    • nawożenie i podlewanie roślin,

    • pielęgnacja trawników,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail:

sekretariat@spj.nieporet.pl lub dostarczenie osobiście do sekretariatu do 10.03.2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko wyłącznie z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)