Historia szkoły

Liczba odwiedzających: 1378

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsze wzmianki o jej istnieniu znajdują się w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z końca XIX w. Czytamy tam o szkole elementarnej znajdującej się w posiadłości księcia Józefa Poniatowskiego. 

W 1932 roku na ofiarowanym placu, mieszkańcy wspólnym wysiłkiem wybudowali piękną drewnianą szkołę. Była ona trzyklasowa i spłonęła w czasie wojny. Na potrzeby uczniów zaadaptowano baraki z UNRRA. Początkowo drewniane pomieszczenia z czasem zostały obmurowane. Miały być prowizorką, służyły zaś około 50 lat. 

W 1947 r. została reaktywowana Szkoła Podstawowa w Józefowie. Do roku 1976 r. była pełną szkołą ośmioklasową. Po reorganizacji oświaty stała się filią Gminnej Zbiorczej Szkoły w Nieporęcie z dyrektorem panią Ireną Wieczorek. 

 
stara_szkola.jpg (10 KB)stara_szkola1.jpg (9 KB)

 Stary budynek Szkoły w Józefowie


Od 1985 znów samodzielną szkołą podstawową o organizacji trzyklasowej. Do roku 1993 Dyrektorem była pani Katarzyna Paradewska. Upływ czasu powodował, że warunki nauki stawały się trudne. Mieszkańcy wspólnymi siłami naprawiali istniejący budynek.

staras.jpg (30 KB)
Stary budynek SP

 

 maria.jpg (5 KB)
Maria Zielińska

Dzięki staraniom pani Dyrektor w latach 1993-2008 Marii Zielińskiej oraz mieszkańców skupionych w Komitecie Budowy Szkoły oraz ogromnemu zaangażowaniu Zarządu i Rady Gminy 26.03.1993 r. podjęto decyzję o realizacji inwestycji oświatowej w Józefowie. I tak oto 1 lipca 1994 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły. Nowy budynek został oddany do użytku 6.06.1998r.

 otwarcie.jpg (18 KB)
Otwarcie nowej Szkoły

 

 spn.jpg (32 KB)
Nowy budynek Szkoły Podstawowej w Józefowie

 

W roku 2005 zaczęto starania o budowę sali gimnastycznej i klas. Od 1.09.2008 roku Dyrektorem Szkoły jest pani Agnieszka Powała. Wspólne starania o salę gimnastyczną nie poszły na marne 28.06. 2009r. oddano do użytku piękną i nowoczesną halę sportową oraz dwie przestronne sale lekcyjne

 otwarcie_sali.jpg (107 KB)
Otwarcie sali gimnastycznej

 

W roku szkolnym 2008/2009 obecna pani Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną podjęli starania o nadanie Szkole imienia Wandy Chotomskiej. Nastąpiło to 9 listopada 2010 roku. Na uroczystości został przekazany sztandar oraz pierwszoklasiści przyjęli ślubowanie z rąk Matki Chrzestnej pani Wandy Chotomskiej.

 nadanie_imienia.jpg (53 KB)nadanie_imienia1.jpg (52 KB)
Wanda Chotomska podczas uroczystego ślubowania uczniów klasy pierwszej

W tym samym czasie z inicjatywy Pani Dyrektor powstał zespół wokalny– Józefinki, złożony z nauczycieli, rodziców uczniów i absolwentów oraz Sołtysa Józefowa Stanisława Rembelskiego. Dzięki działalności Józefinek oraz zajęciu I miejsca w festiwalu aktywności sołectw, z otrzymanej wygranej została zakupiona do szkoły pierwsza tablica interaktywna.

W roku 2011 dzięki staraniom Wójta oraz Radnym Gminy na terenie szkoły powstał piękny plac zabaw oraz nowoczesne boisko „Orlik”. Dla naszej placówki był to początek przygody ze sportem. We wrześniu 2011r. została utworzona po raz pierwszy czwarta klasa sportowa. Również w tym czasie powstał Uczniowski Klub Sportowy Pogoń Józefów, który z roku na rok rozszerza swą działalność o kolejne sekcje. 

 pz.jpg (16 KB)
Otwarcie placu zabaw

Hymn

Od roku 2012 roku szkoła posiada własny hymn, którego słowa napisała sama patronka - Wanda Chotomska, a od roku 2013 placówka posiada także logo autorstwa pana profesora Andrzeja Nowaczyka. 

 

 logo.jpg (13 KB)
Logo

W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, cała społeczność lokalna podjęła starania o rozbudowę dotychczasowej placówki. Od roku szkolnego 2013/14 dzięki uprzejmości księdza proboszcza korzystamy z pomieszczeń parafialnych. Jednak nie przestało to rozwiązywać lokalowych trudności szkoły. W roku 2015 klasy drugie na rok zostały przeniesione do budynku gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.


Wszystkie zajęcia wynikające z arkusza organizacji szkoły prowadzone są w naszej placówce na wysokim poziomie dydaktycznym. Coroczny zewnętrzny sprawdzian kompetencji potwierdzał tę ocenę. Zwłaszcza podczas ostatniej edycji Sprawdzianu szóstoklasisty - Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie - zajęła pierwsze spośród placówek publicznych w powiecie legionowskim. Również osiągnięcia sportowe naszych uczniów znajdują odzwierciedlenie w pucharach, które możemy podziwiać na korytarzach.

Szkoła troszczy się także o rozwój kulturalny uczniów. Wystawiane są spektakle teatralne, odbywają się koncerty i spotkania ze sportowcami oraz autorami książek dla dzieci. Szkoła angażuje się również w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe, lingwistyczne biorąc udział w wielu konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, nierzadko zdobywając w nich tytuły laureatów i finalistów.

Możemy pochwalić się także tym, że nasza placówka wykorzystuje nowoczesne technologie. Posiadamy 12 tablic interaktywnych, dziennik elektroniczny, prężnie działającą stronę internetową oraz wysokiej jakości pomoce dydaktyczne. Rokrocznie tworzą się różne inicjatywy: uczniów, rodziców i nauczycieli, nad którymi swoją pieczę sprawuje Pani Dyrektor, która ma ogromny talent do wynajdowania talentów. 

W 2016/2017 roku szkolnym realizowane są 4 innowacje pedagogiczne, które pozwolą jeszcze bardziej rozwijać zdolności i umiejętności naszych uczniów. 

Od 01.09.2016r. rozpoczęliśmy pracę w komfortowych warunkach lokalowych dzięki oddanej do użytku nowej części budynku.

 

Historia szkoły
Logo szkoły, Historia szkoły, foto nr 2, Historia szkoły, foto nr 3, Historia szkoły, foto nr 4, Historia szkoły, foto nr 5, Historia szkoły, foto nr 6, Historia szkoły, foto nr 7, Historia szkoły, foto nr 8, Historia szkoły, foto nr 9, Historia szkoły, foto nr 10, Historia szkoły, foto nr 11,