Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 2810

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:
Dariusz Wójcik

Zastępca przewodniczącego:
Andrzej Bielski

Skarbnik:
Justyna Brandys

Sekretarz:
Elżbieta Rzedzicka

Proponowane wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
*150,00 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
*200,00 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci

*220,00 zł - jeśli do szkoły uczęszcza troje i więcej dzieci

Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym, z podaniem w tytule imienia, nazwiska oraz klasy dziecka na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
nr rachunku: 72 8013 1029 2003 0071 1137 0001


Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy! 

 

Numer konta bankowego
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Józefowie

ul. Szkolna 62, 05- 119 Legionowo

72 8013 1029 2003 0071 1137 0001