Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
100 lat niepodległości

2. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Preorientacja zawodowa- ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

Orientacja zawodowa- ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I-IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

Zawód- zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów

Doradztwo zawodowe- uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.

Predyspozycje zawodowe - wrodzone skłonności do efektywnego wykonywania danych czynności(związanych z konkretnym zawodem). Predyspozycje kogą mieć charakter poznawczy (np. wysoka inteligencja), osobowościowy (np. bycie reaktywnym-cecha temperamentu) lub sprawnościowy (np. motoryka). Predyspozycje zawodowe to zatem takie właściwości podmiotu, które ułatwiają mu radzenie sobie z zadaniami charakterystycznymi dla danej profesji.

Statystyka strony

Strona oglądana: 254 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Marta Gugała, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Anna Kostro-Olechowska, data: 18.09.2019 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Anna Kostro-Olechowska, data: 18.09.2019 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.48Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 14.38Anna Kostro-OlechowskaDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
e-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl, vice_dyrektor@spj.nieporet.pl, administracja@spj.nieporet.pl, sekretariat@spj.nieporet.pl
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.