Laboratoria przyszłości

Data: 24.09.2022 r., godz. 19.29    475
Zdjęcia z zajęć - zapraszamy!

Od początku roku szkolnego przeprowadziliśmy zajęcia przy użyciu pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

Uczniowie pracowali na nowoczesnych mikroskpach podczas zajęć biologii, zestawach LEGO Spike i robocie Photon na lekcjach informatyki oraz zestawach do budowy prostych obwodów elektrycznych na fizyce. Na chemii badaliśmy ruch jonów w polu elektrycznym z modułowego zestawu "WODA".

Niebawem kolejne realizacje min. z użyciem drukarek 3D...

 

K. Kawka

Metoda naukowa
Metoda naukowa, foto nr 1, Metoda naukowa, foto nr 2, Metoda naukowa, foto nr 3, Metoda naukowa, foto nr 4, Metoda naukowa, foto nr 5, Metoda naukowa, foto nr 6, Metoda naukowa, foto nr 7, Metoda naukowa, foto nr 8, Metoda naukowa, foto nr 9, Metoda naukowa, foto nr 10, Metoda naukowa, foto nr 11, Metoda naukowa, foto nr 12, Metoda naukowa, foto nr 13, Metoda naukowa, foto nr 14, Metoda naukowa, foto nr 15, Metoda naukowa, foto nr 16, Metoda naukowa, foto nr 17, Metoda naukowa, foto nr 18, Metoda naukowa, foto nr 19, Metoda naukowa, foto nr 20, Metoda naukowa, foto nr 21, Metoda naukowa, foto nr 22, Metoda naukowa, foto nr 23, Metoda naukowa, foto nr 24, Metoda naukowa, foto nr 25, Metoda naukowa, foto nr 26, Metoda naukowa, foto nr 27, Metoda naukowa, foto nr 28, Metoda naukowa, foto nr 29, Metoda naukowa, foto nr 30, Metoda naukowa, foto nr 31,