Logopeda

Liczba odwiedzających: 704

Logopeda
mgr Monika Modelewska -Maślanka

Poniedziałek-9:15-14:05
Wtorek-8:30-13:00
Środa 9:15-14:05
Czwartek- 9:15- 14:05
Piątek 8:30-11:55

 

 


LOGOPEDA SZKOLNY
 wstępnie ocenia mowę dzieci z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
 diagnozuje poszczególne przypadki
 organizuje pomoc logopedyczną
 udziela wskazówek do pracy nad prawidłową mową zainteresowanym rodzicom
 prowadzi terapię indywidualną i grupową

Terapia prawidłowej wymowy poprzedzona jest ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy ( wargi, język, podniebienie) oraz ćwiczeniami oddechowymi i słuchowymi.
Logopeda wywołuje prawidłowo brzmiące głoski, które powinny być utrwalane w domu z dorosłym, według wskazówek z zajęć. Takie ćwiczenia należy wykonywać codziennie, wielokrotnie wracając do poprzednio zrealizowanego materiału. Zwłaszcza na początku terapii warto ćwiczyć przed lustrem , by kontrolować poprawne ustawienie języka, zębów i warg.
Dzieci zakwalifikowane na terapię logopedyczną uczestniczą w zajęciach grupowych (do 3 dzieci) ,a w szczególnych przypadkach indywidualnych. Częstotliwość spotkań ustala logopeda, w zależności od potrzeb.
UWAGA !
SKUTECZNOŚĆ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD KONTYNUOWANIA ĆWICZEŃ W DOMU

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICA?
Jeśli u dziecka występuje:
 brak mowy
 jąkanie
 mowa bełkotliwa i niezrozumiała
 nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego (języka, warg, nieprawidłowy zgryz, skrócone wędzidełko podjęzykowe lub wargowe, wysoko wysklepione podniebienie)
 obniżona ostrość słuchu
 zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (bułka- półka, domek- Tomek, koza- kosa)
 wymowa międzyzębowa (wysuwanie języka za zęby w czasie mówienia)
 zastępowanie w wieku 5 lat głosek sz,ż,cz,dż ich łatwiejszymi odpowiednikami (s,z,c,dz)
 zastępowanie w wieku 6 lat głoski r na l, j
 deformacje jakiejkolwiek głoski

UWAGA !
JEŻELI DZIECKO MA PROBLEMY Z POPRAWNĄ ARTYKULACJĄ,
NIE CZEKAMY AŻ „WYROŚNIE Z TEGO”

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY?
 seplenienie międzyzębowe –język wsuwa się między zęby;
 boczne -strumień powietrza uchodzi bokiem, język ułożony jest niesymetrycznie;
 reranie - nieprawidłowa artykulacja głoski r (zastępowanie przez l lub j, wymowa gardłowa, wargowa, tylnojęzykowa)
 kappacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski k (zastępowanie przez t)
 lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski l (zastępowanie przez j)
 w, z, ż, ź ,b, d, g –mowa bezdźwięczna (zastępowanie tych głosek ich bezdźwięcznymi odpowiednikami : f, s, sz, ś, p, t, k)

WADY WYMOWY A TRUDNOŚCI W NAUCE
Wady wymowy mają bardzo duży wpływ na rozwój umiejętności czytania i pisania.
UWAGA !
CZĘSTO DZIECI Z WADAMI WYMOWY POPEŁNIAJĄ TE SAME BŁĘDY W CZYTANIU I W PISANIU, KTÓRE WYKAZUJĄ W MOWIE SPONTANICZNEJ.
IM SZYBCIEJ DZIECKO PRZEZWYCIĘŻY NIEPRAWIDŁOWĄ WYMOWĘ, BĘDZIE MIAŁO WIĘKSZE SZANSE NA SUKCES W NAUCE.