Warsztaty pierwszej pomocy

Liczba odwiedzających: 96

W dniu 26 kwietnia odbyły się w naszej szkole Warsztaty Pierwszej Pomocy. Gmina Nieporęt realizuje program profilaktyki dla uczniów z klas VIII, w którym nasi uczniowie wzięli udział. Fantomy szkoleniowe niemowlaka, nastolatka oraz osoby dorosłej zostały zakupione z funduszy gminnych. Uczniowie na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa mieli możliwość ćwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy. Naszą szkołę odwiedzili również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich. Spotkanie to było okazją do nabycia wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sposobu zgłaszania pomocy podczas rozmowy z dyspozytorem numerów alarmowych. Przypomnieli sobie zasady postępowania w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, urazu głowy i kręgosłupa. Wychowankowie pod czujną opieką Strażaków mieli okazję przećwiczyć symulowaną akcję ratunkową na fantomach. Przeprowadzili  ocenę stanu poszkodowanego, nauczyli się układać poszkodowanego w  pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach ratunkowych. Wielką radość najmłodszym sprawiła możliwość wejścia do wozu strażackiego, zobaczenia z bliska całego sprzętu pomocnego podczas akcji ratunkowych. Zajęcia uświadomiły młodzieży oraz młodszym uczniom naszej społeczności szkolnej jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Warsztaty pierwszej pomocy
Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 1, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 2, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 3, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 4, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 5, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 6, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 7, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 8, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 9, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 10, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 11, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 12, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 13, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 14, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 15, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 16, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 17, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 18, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 19, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 20, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 21, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 22, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 23, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 24, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 25, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 26, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 27, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 28, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 29, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 30, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 31, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 32, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 33, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 34, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 35, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 36, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 37, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 38, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 39, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 40, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 41, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 42, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 43, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 44, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 45, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 46, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 47, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 48, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 49, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 50, Warsztaty pierwszej pomocy, foto nr 51,