Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 571

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: p. Dariusz Wójcik

Sekretarz: p. Justyna Brandys

Skarbnik: p. Marta Damm-Świerkocka

Proponowane wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
*120,00 zł - jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
*150,00 zł - jeśli do szkoły uczęszcza dwoje i więcej dzieci
*inna dobrowolna kwota według uznania
Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym, z podaniem w tytule imienia, nazwiska oraz klasy dziecka na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
nr rachunku: 72 8013 1029 2003 0071 1137 0001


Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy! 

 

Numer konta bankowego
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Józefowie

ul. Szkolna 62, 05- 119 Legionowo

72 8013 1029 2003 0071 1137 0001