Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
100 lat niepodległości

Dotknąć teatr - Bajka jest dobra na wszystko.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„DOTKNĄĆ TEATR –
BAJKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO’’

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas II B, II C, II D .
Ma na celu uatrakcyjnienie nauki w I etapie kształcenia oraz rozwijanie predyspozycji, zdolności, ciekawości i zainteresowań twórczych.
W obecnych czasach dzieci dużo czasu spędzają oglądając telewizję lub grając w gry komputerowe. Łatwość w dostępie do nich powoduje, że inne formy wypoczynku zeszły na dalszy plan. Utrwalają się negatywne wzorce zachowań. Dzieci mają trudności w kontaktach społecznych.
Głównym celem innowacji jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju : intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi i samym sobą.
W sferze umysłowej – wszystkie procesy poznawcze:
• spostrzeganie,
• pamięć,
• uwagę,
• koordynację wzrokowo-ruchową,
• rozumienie symboliki,
•operacje myślowe (ujmowanie związków przyczynowo-skutkowych).
W sferze emocjonalno-motywacyjnej :
•kierowanie i kontrolowanie uczuciami,
• formy przejawiania i uzewnętrzniania uczuć,
• zmiany w nasileniu uczuć,
• wytrwałość w pracy,
• celową działalność,
• podejmowanie inicjatyw , doprowadzanie podjętych zadań do końca.
W sferze społecznej :
• poczucie obowiązku,
• podporządkowanie się poleceniom,
• zbiorowe współdziałanie.
W sferze fizycznej doskonale rozwija się sprawność motoryczna.
Na zajęciach teatralnych realizuje się różnorodne zadania, a szczególnie:
 rozszerzanie wiedzy o teatrze,
 bogacenie słownictwa związanego z teatrem,
 wyjaśnianie znaczenia poszczególnych ról w tekście,
 poznanie różnych rodzajów prób: czytanej, sytuacyjnej, generalnej,
zaznajomienie się z rolą scenografii i choreografii w sztuce,
naukę prawidłowej analizy tekstów .

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:
1. Kształtowanie kompetencji komunikowania się z ludźmi:
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie
mówienia, pisania i czytania;
- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za
pomocą gestów, ruchu i mimiki.
2. Kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi:
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w coraz szerszych kręgach społecznych
(klasa, szkoła , inne miejsca użyteczności publicznej);
- wdrażanie do odkrywania innego człowieka, wczuwania się w jego sytuację,
rozumienie jego reakcji.
3. Kształtowanie kompetencji posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości:
- rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi (obserwacja) i
pośrednimi ( przedstawienie teatralne, film, książki ) metodami poznawania
rzeczywistości;.
- Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania
informacji z różnych źródeł.
4. Kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku
między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego, a życiem i działalnością człowieka
- stwarzanie sytuacji, w których dziecko stopniowo odkrywa i akceptuje siebie;
- odkrywa możliwości swojego umysłu i ćwiczy go;
- rozpoznaje swoje uczucia i pielęgnuje uczucia pozytywne;
- buduje swój świat wartości i ciągle wzbogaca go;
5. Kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy:
- wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej, europejskiej i światowej;
- przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego;
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji,
rozwijanie uzdolnień indywidualnych.


Wioletta Kunkel, Radosława Skowrońska.

Statystyka strony

Strona oglądana: 965 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Kostro-Olechowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Anna Kostro-Olechowska, data: 03.09.2016 r., godz. 20.16
Ostatnia aktualizacja:Anna Kostro-Olechowska, data: 30.10.2018 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2018 r., godz. 15.33Anna Kostro-OlechowskaZmiana przynależności strony
07.09.2016 r., godz. 10.43Małgorzata KowalskaEdycja strony
03.09.2016 r., godz. 20.16Anna Kostro-OlechowskaDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
e-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl, vice_dyrektor@spj.nieporet.pl, administracja@spj.nieporet.pl, sekretariat@spj.nieporet.pl
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.