Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
10-lecie nadania imienia

Misja szkoły

Foto
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej


Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

Szkoła nasza stanowiąca społeczność uczniów,

nauczycieli i rodziców jest szkołą:


- nowoczesną, dającą solidne podstawy dalszego kształcenia dzięki

wykwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze pedagogicznej,

- wspierającą rodziców w wychowaniu i kształceniu,

- respektującą uniwersalne zasady etyczne,

- dbającą o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,

- mocno osadzoną w tradycji regionalnej i narodowej.


Misja szkoły:


Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i

wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się

pewnie i bezpiecznie. Jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną,

której absolwenci będą potrafili godnie żyć w Polsce i w zintegrowanej

Europie.Uczymy demokracji:

- uczniowie respektują prawa szkolne,

- nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły,

- przygotowujemy uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli.


Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

- analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców,

- ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy.


Zapewniamy równość szans:

- oferujemy wysoki poziom nauczania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na

indywidualne predyspozycje ucznia,

- uczymy tolerancji i empatii,

- kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie,

- promujemy zdrowy styl życia,

- przeciwdziałamy agresji,

- jesteśmy otwarci i życzliwi.Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

- oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii

informatycznych,

- każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych,

- uczymy bezpiecznego korzystania z różnych źródeł informacji.Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne

uczniów:


- rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów,

- umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień,

- indywidualizujemy proces kształcenia.


Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

- dążymy do efektywnej współpracy z rodzicami i preferujemy rodzinne

wartości,

- jasno określamy wymagania edukacyjne,

- posiadamy motywujący system oceniania,

- rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze

zdobytej wiedzy,

- zapewniamy różnorodność form i środków,

- stosujemy aktywizujące metody pracy.


Gwarantujemy osiąganie standardów

edukacyjnych


- mobilizujemy do ciągłego rozwoju,

- zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji,

- zdobywamy laury w konkursach, turniejach.


Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

- stwarzamy środowisko przyjazne uczniom i rodzicom,

- spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny,

- posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt.


Posiadamy sprawny system komunikowania się i

zarządzania:


- jesteśmy dobrze zorganizowani,

- przepływ informacji w szkole jest efektywny,

- zapewniamy łatwość dostępu do informacji.SYLWETKA ABSOLWENTA

Naszym celem jest stworzenie uczniowi takich

warunków rozwoju, aby opuszczając szkołę:


- potrafił samodzielnie funkcjonować w otaczającym go świecie oraz

współpracować w zespole,

- miał rzetelną wiedzę i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie,

- był pozytywnie nastawiony do życia, wierzył w siebie i swoje możliwości,

- był otwarty, życzliwy i uczynny, cechowała go wysoka kultura osobista,

- był tolerancyjny – akceptował różne poglądy i postawy,

- był ciekawy świata i ludzi, potrafił twórczo myśleć, realizować postawione

sobie cele,

- umiejętnie komunikował się w języku obcym,

- sprawnie posługiwał się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi,

- był gotów ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i podjęte

decyzje,

- był sprawny fizycznie, potrafił zadbać o swoje zdrowie

- preferował zdrowy styl życia,

- aktywnie działał na rzecz środowiska,

- potrafił wyrazić i obronić swoje poglądy w jasny i otwarty sposób, szanując

jednocześnie zdanie i potrzeby innych ludzi.Foto
.

Statystyka strony

Strona oglądana: 12460 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Kostro-Olechowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 29.03.2010 r., godz. 17.55
Ostatnia aktualizacja:Anna Kostro-Olechowska, data: 10.10.2016 r., godz. 17.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2016 r., godz. 17.05Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 17.03Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 17.02Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.52Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.44Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.24Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.21Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.14Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.12Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.11Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.11Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
10.10.2016 r., godz. 16.10Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
11.04.2010 r., godz. 16.40Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.39Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.38Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.38Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.37Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.36Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 01.23Adam PodemskiEdycja strony
01.04.2010 r., godz. 18.42Adam PodemskiEdycja strony
01.04.2010 r., godz. 18.34Adam PodemskiEdycja strony
31.03.2010 r., godz. 11.38Adam PodemskiEdycja strony
29.03.2010 r., godz. 17.55Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
e-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl, vice_dyrektor@spj.nieporet.pl, administracja@spj.nieporet.pl, sekretariat@spj.nieporet.pl
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.