Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
  • Logo
  • Logo Lepsza Szkoła
  • Logo Szkoła Zorientowana Technologicznie

Motto szkoły:

"Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie.

Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieje dobrego wyniku."

Antyfon Sofista


Mali Badacze

Innowacja pedagogiczna Mali Badacze oparta jest na metodzie projektów badawczych. Zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Dzieci poznają otaczający świat poprzez doświadczenia, obserwacje, badają i rozwiązują problemy w sposób twórczy. Samodzielnie zdobywają umiejętności i wiedzę, poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Cele szczegółowe:
-zainteresowanie otaczającym światem;
-poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
-stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
-poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
-sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;
-pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
-kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
-poszukiwanie wiedzy o świecie;
-rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
-umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań.

Wychowankowie uczestniczący w innowacji osiągną zasób cech i umiejętności:
-oryginalność i płynność myślenia;
-ciekawość badawcza;
-zdolność do analizowania;
-wyobraźnię i fantazję;
-umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń, przetwarzanie ich;
-radość z możliwości eksperymentowania i działania;
-właściwe relacje z rówieśnikami;
-wiedza, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej;
-ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe pytania przyrodnicze, kulturowe i techniczne;
-umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania;
-czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działań.

Statystyka strony

Strona oglądana: 496 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Paulina Popińska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Anna Kostro-Olechowska, data: 16.12.2016 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Anna Kostro-Olechowska, data: 16.12.2016 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.12.2016 r., godz. 15.09Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
16.12.2016 r., godz. 15.08Anna Kostro-OlechowskaDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska, e-mail: spj@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.