KONKURS NA EKO – ZABAWKĘ

Data: 08.09.2022 r., godz. 17.48    169
Z okazji zbliżającej się Akcji Sprzątania Świata 2022 pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”, która odbywa się na całym świecie w dniach 16 – 18.09

KONKURS NA EKO – ZABAWKĘ

Z okazji zbliżającej się Akcji Sprzątania Świata 2022 pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”, która odbywa się na całym świecie w dniach 16 – 18.09

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE na

EKO – zabawkę.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród uczniów naszej szkoły oraz uświadomienie im  jak ważna jest segregacja odpadów komunalnych oraz ich recykling. 

REGULAMIN KONKURSU: 

W konkursie szkolnym mogą wziąć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

1.      Klasy 0 – I.

2.      Klasy II – III.

3.      Klasy IV – VIII.

W każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa nagrodzi trzy pierwsze miejsca.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Udział w konkursie polega na wykonaniu samodzielnej pracy w formie przestrzennej z surowców wtórnych promującej wiedzę na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystywania.

WARUNKI KONKURSU:

- w konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,

- praca powinna być wykonana samodzielnie,

- uczeń może wykonać tylko jedną pracę konkursową,

- prace mogą być wykonane z surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych butelek, kartonów po mleku i soku, elementów drewnianych i innych odpadów.

!!!Elementy muszą być trwale połączone, tak aby nie uległy rozerwaniu.

- forma pracy – przestrzenna nie przekraczająca 1m3.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC – 14.09.2022 r.

Prace konkursowe PODPISANE imieniem i nazwiskiem oraz klasą, należy przekazać koordynatorom konkursu: 

Gałązka Julita – sala 38 – nauczyciel biologii i przyrody.

Beata Jakubik Pietrucha – nauczyciel języka angielskiego.

Agata Piotrowska – nauczyciel wspomagający.

 

Zwycięzców (1,2,3,miejsca) w każdej kategorii wiekowej wyłoni zespół nauczycieli  z naszej szkoły. Fundatorem naszych wspaniałych nagród jest Rada Rodziców, której serdecznie za to DZIĘKUJEMY!

 

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej dnia 16.09.2022 r. z okazji tegorocznej 29 Akcji Sprzątania  Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”.

 

Drodzy uczniowie liczymy na waszą pomysłowość.

 

Serdecznie zapraszamy

Koordynatorzy konkursu:

Gałązka Julita

Beata Jakubik Pietrucha 

Agata Piotrowska

eko zabawka.jpg (13 KB)